Skip to main content
پروتکل استاندارد دسترسی به پوشه‌های مبتنی بر شبکه

پروتکل LDAP

پروتکل LDAP

استفاده هوشمندانه از دایرکتوری‌های LDAP با اکتا برای مدیریت دسترسی

محدودیت نرخ API

محدود کردن تعداد درخواست‌ها در هر دقیقه یا ثانیه

احراز هویت API

تعیین سطح دسترسی کاربر به منابع API

امنیت API

ایمن‌سازی API در برابر حملات امنیتی

نظارت بر API

نظارت بر عملکرد و استفاده از API
Gita SSO LDAP

قابلیت یکپارچه شدن با دایرکتوری‌های LDAP

یکی از اصول مهم در مدیریت هویت و دسترسی به منابع در سیستم‌های امنیتی و ترکیبی، امکان تعامل با دایرکتوری‌های هویت موجود در سازمان‌هاست.

گیتا SSO با ارائه قابلیت یکپارچه شدن با دایرکتوری‌های LDAP، به کاربران این امکان را می‌دهد تا با استفاده از LDAP به این سامانه دسترسی داشته باشند. این ویژگی مهمی برای حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری اهمیت فراوان داشته و به سازمان‌ها کمک می‌کند که از سرورهای ابری گیتا استفاده کنند.

گیتا SSO و ادغام امنیت و دسترسی با دایرکتوری‌های LDAP

گیتا SSO میتواند حساب‌های کاربری و ویژگی‌های مرتبط آن‌ها را در خدمات ابری وارد و ثبت کند. این عملیات به صورت دوره‌ای انجام پذیرفته و باعث بهبود عملکرد سرویس ابری می‌شود. تجمیع داده‌های LDAP در گیتا SSO، به کاهش هزینه های مدیریت امنیت هویت در سازمان کمک میکند.

این انطباق با دایرکتوری‌های LDAP به سازمان‌ها امکان می‌دهد تا در مدیریت هویت و دسترسی به منابع خود توازن درستی میان امنیت و عملکرد را داشته باشند.

Gita SSO LDAP

برای امنیت بالا و عملکرد عالی در مدیریت هویت